Sök

Valnämnden

Valnämnden är en av Varbergs kommuns tio nämnder. Valnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för val och sammanträder i princip endast när det är aktuellt med val eller folkomröstningar.

Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Vi ansvarar för

Enligt vallagen (SFS 2005:837) ska det i varje kommun finnas en valnämnd. Valnämnden utgör lokal valmyndighet, vilket innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till Europaparlamentet, riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige. Nämnden ansvarar också för genomförandet av nationella och kommunala folkomröstningar.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

Marcus Andersson
Engelbrektsgatan 15
0340-69 71 94
marcus.andersson@varberg.se

Självservice & blanketter