Sök

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för val och sammanträder i princip endast när det är aktuellt med val eller folkomröstningar.

Ansvarsområden

Enligt vallagen ska det finnas en valnämnd i varje kommun. Valnämnden är lokal valmyndighet, det innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till Europaparlamentet, riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige. Nämnden ansvarar också för genomförandet av nationella och kommunala folkomröstningar.

Politiker i valnämnden

Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

  • Ordförande, Filip Zackrisson (L)
  • Vice ordförande Peter Stoltz (S)

I förtroendemannaregistret kan du se alla politiker som sitter i valnämnden. Länk till annan webbplats.

Nämndens arbete

Valnämnden sammanträder endast när det är aktuellt med val eller folkomröstningar.

Valnämndens protokoll

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning förbereder och genomför de beslut som valnämnden fattar.

ikon

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning

E-post: ks@varberg.se

Telefon: 0340-88 000 (via kontaktcenter)

Besöksadress: Engelbrektsgatan 15

Självservice & blanketter