Sök

Mål och inriktning

Kommunens arbete styrs utifrån beslutade mål - det är en gemensam utgångspunkt för alla koncernens verksamheter. Utgångspunkten är vår gemensamma vision om Varberg som västkustens kreativa mittpunkt.

För att leda utvecklingen i riktning mot visionen beslutar kommunfullmäktige och nämnderna vid varje ny mandatperiod om mål och inriktning för den kommande fyraårsperioden. För perioden 2020-2023 har kommunfullmäktige beslutat om fyra målområden som uttrycker den politiska viljeinriktningen och visar vad som ska vara särskilt prioriterat denna period.

Mål och inriktning för kommunkoncernen 2020-2023 Pdf, 3.5 MB.

Strategiska målområden med prioriterade mål

Målområde 1 - Ett samhälle för alla

  • Varberg ska vara en inkluderande kommun som präglas av tillit och social sammanhållning.
  • Alla invånare ska genom delaktighet och valfrihet få de bästa förutsättningarna genom livet.

Målområde 2 - Hela kommunen lever och utvecklas

  • I Varberg ska det finnas goda och attraktiva livsmiljöer i hela kommunen.
  • En variation av bostäder ska tillgodose invånarnas behov.
  • Kommunen ska främja en god infrastruktur och ett hållbart resande.

Målområde 3 - Livskraftigt näringsliv

  • Kommunen ska vara en möjliggörare som ger företag förutsättningar för etablering, expansion och utveckling.
  • I kontakten med kommunen ska näringslivet få bästa möjliga bemötande och service.

Målområde 4 - Organisation som utmärks av utveckling och förnyelse

  • Kommunen ska visa nytänkande och använda ny teknik och digitalisering för att utveckla verksamheter och arbetsmetoder.
  • Kompetensförsörjningen ska tryggas genom fokus på gott ledarskap och ett hållbart arbetsliv.
ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter