varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Ekonomi och budget

En stor del av kommunens pengar kommer från skatten som invånare betalar. Pengarna fördelas mellan kommunens verksamheter, till exempel skola, vård och omsorg och stadsutveckling. Hur pengarna fördelas bestäms av politikerna varje år i kommunens budget.

Kommunalskatt

Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna, som utgör nära 80 procent av de totala kommunala intäkterna. Skattesatsen för Varbergs kommuninvånare ligger sedan 2012 på 20,33 procent, för beskattning av löneinkomster, pensioner och sociala ersättningar. Mer om kommunens skattesatser.

Kommunens budget

På sidorna om kommunens budget hittar du bland annat information om hur vi planerar inför framtiden och hur pengarna ska användas de kommande åren. Vissa av kommunens verksamheter får in pengar genom avgifter och taxor.

Årsredovisning och uppföljningsrapporter

Förvaltningar och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. Detta sammanfattas i olika uppföljningsrapporter fem gånger per år.

Budget 2023 och plan för 2024-2027

Ladda hem budgeten som pdf-dokument

ikon

Kontakta oss

Ekonomidirektör

Jens Otterdahl Holm
0340-885 49

jens.otterdahl.holm@varberg.se

Självservice & blanketter