Sök

Taxor och avgifter

Taxor är de prislistor som ligger till grund för de avgifter som kommunen tar ut för vissa tjänster. Taxorna beslutas av kommunfullmäktige.

En del av kommunens tjänster och service har en avgift, till exempel barnomsorg, renhållning och vatten och avlopp.

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemPDF (pdf, 800.1 kB)

Taxa administrativa tjänster miljö- och hälsoskyddsnämndPDF (pdf, 40 kB)

Taxa brandskyddskontrollPDF (pdf, 225.8 kB)

Taxa felparkeringPDF (pdf, 93.9 kB)

Taxa försörjningsstödPDF (pdf, 15.7 kB)

Taxa hyror och avgifter kultur- och fritidsnämndenPDF (pdf, 1.2 MB)

Taxa kopior och avskrifter allmänna handlingarPDF (pdf, 184.5 kB)

Taxa kost, service och omvårdnad trygghetsavdelningPDF (pdf, 26.2 kB)

Taxa livsmedel- och foderområden miljö- och hälsoskyddsnämndPDF (pdf, 44.8 kB)

Taxa läromedel och lunch gymnasietPDF (pdf, 29.4 kB)

Taxa miljöbalkPDF (pdf, 62.7 kB)

Taxa miljöbalk bilaga APDF (pdf, 435.4 kB)

Taxa miljöbalk bilaga BPDF (pdf, 453.5 kB)

Taxa nyttoparkeringstillståndPDF (pdf, 115 kB)

Taxa och avgifter Träslövsläges hamnPDF (pdf, 107.2 kB)

Taxa och avgifter Varbergs hamnPDF (pdf, 302.8 kB)

Taxa plan och bygglov inklusive kart- och mätPDF (pdf, 630.4 kB)   

Taxa prövning gymnasiet och komvuxPDF (pdf, 35 kB)

Taxa renhållningPDF (pdf, 298.9 kB)

Taxa renhållning verksamheter Varberg och FalkenbergPDF (pdf, 272.9 kB)

Taxa räddningstjänstPDF (pdf, 17.2 kB)

Taxa räddningstjänst bilagaPDF (pdf, 14.6 kB)

Taxa saneringsintygPDF (pdf, 35 kB)

Taxa sotningPDF (pdf, 152.2 kB)

Taxa strålskyddslagPDF (pdf, 32.9 kB)

Taxa tillståndhantering brandfarliga och explosiva varorPDF (pdf, 68.9 kB)

Taxa tillstånd och tillsyn, alkohollag och tobakslag och lagen om handel med vissa receptfria läkemedelPDF (pdf, 495.2 kB)

Taxa tillsynsverksamhet brandfarliga och explosiva varorPDF (pdf, 30 kB)

Taxa upplåtelse av offentliga platserPDF (pdf, 1 MB)

Taxa vatten och avloppPDF (pdf, 1007.6 kB)

Taxa vinterväghållning av gångbanor i centralortenPDF (pdf, 86.5 kB)

Taxa återvinningscentralPDF (pdf, 234 kB)

Taxa äldre- och handikappomsorgPDF (pdf, 165.7 kB)

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter