Sök

Varbergs kommuns chatt

Skriv din fråga i ett snabbmeddelande och få svar omgående från kommunvägledarna på kommunens kontaktcenter Varberg direkt.

Chatt är en av kontaktvägarna till Varbergs kommun. Det är ett alternativ till att ringa, använda kontaktformuläret eller komma på besök.

När du gör ditt inlägg eller ställer din fråga är det någon av kommunvägledarna på Varberg direkt som svarar. Det handlar med andra ord inte om en så kallad chattbot med automatgenererade svar.

Viktigt att tänka på

Det finns en del som du bör känna till när du ska ta kontakt med Varbergs kommun via chatten.

  • Du ska hålla dig till generella frågor.
  • Du ska undvika att uppge personuppgifter.
  • Inläggen du skriver i chattens kommer att sparas och blir en allmän handling.
  • För att chatta med kommunen behöver du godkänna funktionella kakor. Gå in på sidan ”Kontakta oss” och leta upp informationen om chatten. Där hittar du en knapp för att hantera dina cookie-inställningar så att du kan starta chatten.
  • Chatten stängs/raderas automatiskt efter att du stängt fliken i webbläsaren och efter fem minuters inaktivitet, om det är så att du har webbläsaren öppen under tiden. 

Allmän handling

Inlägg i chatten är en allmän handling. Enligt lagen är en handling allmän när den har kommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga om vem som helst kan begära att få läsa enligt offentlighetsprincipen.
Det är av den anledningen du ska undvika att uppge personuppgifter och hålla dig till generella frågor när du använder chatten, eftersom det inlägg du skriver sparas.

Offentlig handling

Generella frågor och personuppgifter

En personuppgift är sådant som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Det kan exempelvis vara ditt eller någon annans namn, personnummer, fastighetsbeteckning eller telefonnummer.

Försök att göra inlägg i chatten utan att uppge den här typen av uppgifter. Tänk på att formulera dig så allmänt som möjligt.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Personuppgifter som behandlas

  • IP-adress
  • Eventuella personuppgifter vilka uppges under chattdialogen

Ändamålet med behandlingen

För att kunna tillhandahålla tjänsten chatt som en kanal in till Varbergs kommun registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan.

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Lagringstid

Gallras när chatten är avslutad.

Mottagare av personuppgifter

Serviceförvaltningen.

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden
svn@varberg.se

Övriga upplysningar

Tider då du kan chatta med kommunen

Chatten är öppen de tider som kommunens kontaktcenter Varberg direkt är bemannat. Skulle du ställa en fråga efter stängningsdags får du möjlighet att lägga ett ärende, som tas om hand nästa helgfria vardag av kommunvägledarna på Varberg direkt.

Chatten är öppen:

måndag-onsdag 08.00-17.00
torsdag 08.00-18.00
fredag 08.00-16.00

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Norra Vallgatan 14

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider

Måndag-onsdag 08,00-17.00
Torsdag 08.00-18.00

Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter