varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kvalitet och utveckling

Vår ambition är att hålla en hög kvalitet. I kvalitetsarbetet tar vi reda på hur vår verksamhet fungerar, bland annat genom att göra olika undersökningar. Här kan du läsa resultaten från dem.

Resultatet av dessa är en viktig del i arbetet med att förbättra vår service till medborgare och brukare. En del utvärderingar och jämförelser är kommunövergripande, men de flesta sker inom respektive verksamhet.

Du kan ta del av dessa undersökningar och jämförelser:

  • Ekonomiska rapporter
  • Kommunövergripande rapporter: Insikt, Kommunens Kvalitet i Korthet, Kommunkompassen och Medborgarundersökningen
  • Nationella jämförelser 
  • Revisionsrapporter
  • Verksamheternas rapporter: Förskola och skola, Funktionshinder, Funktionsnedsättning och Äldre.
ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

Cecilia Björnram

073-303 83 37

cecilia.bjornram@varberg.se

Självservice & blanketter