Sök

Projekt för innovation och välfärdsteknik startar i Halland

Nu startar samverkansprojektet Digga Halland.

En resa har nu påbörjats där personalen inom vård- och omsorg i Halland kommer vara med och skapa morgondagens digitala arbetsplats. Nu startar samverkansprojektet Digga Halland.

Projektet Digga Halland ska öka den digitala kompetensen inom vård- och omsorgssektorn. Det ska ge förutsättningar för att möta utvecklingen inom digitaliseringsområdet. Innovation och ny teknik ska ge stöd i vardagen för både medarbetare och omsorgstagare inom vård och omsorg.

Digga Halland är ett halländskt samverkansprojekt där kommunerna i Halland, Region Halland och Högskolan i Halmstad samverkar med finansiering från Europeiska socialfonden.

Läs mer om Projekt Digga Halland, Högskolan i Halmstad. Länk till annan webbplats.

Satsning på välfärdsteknik i Varberg

Inom ramen för projektet Digga Halland testar också olika verksamheter ny välfärdsteknik. Syftet här är att främja nytänkande och innovation inom organisationen, att öka kompetensen samt att ta fram ett sätt att utvärdera välfärdsteknik.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Anna-Lena Junghov

0340-88 715

anna-lena.ljunghov@varberg.se

Självservice & blanketter