Sök

Ekonomi och budget

Här kan du läsa om kommunens ekonomi och budget. Den modell vi tillämpar är ram- och målstyrning. Det innebär att fullmäktige fastställer en budgetram i nettokostnader för varje nämnd.

Modellen för ram- och målstyrning utgår från

  • målgrupp
  • behov
  • mål
  • medel

Ramen är en tilldelning av resurser och målen är ett uttryck för vad som ska uppnås. Medlen ska beskriva hur målen ska nås. Under löpande år inträffar givetvis händelser inom alla verksamheter som gör att beskrivningen av verksamheterna inte stämmer. Varje nämnd bör avsätta en del av ramen för oförutsedda händelser, men kan också komma i det läget att målen för en verksamhet måste ändras.

Budget 2020 och plan 2021-2024

Budget 2020PDF (pdf, 9.9 MB)

Budgetdokument

Budget 2019PDF (pdf, 3.1 MB)

Budget 2018PDF (pdf, 2 MB)

Budget 2017PDF (pdf, 1.5 MB)

Budget 2016PDF (pdf, 2.3 MB)

Budget 2015PDF (pdf, 8.2 MB)
Budget 2015 - kortversionPDF (pdf, 2 MB)

Budget 2014PDF (pdf, 7 MB)
Budget  2014 - kortversionPDF (pdf, 1.5 MB)

Budget 2013PDF (pdf, 1.1 MB)
Bilaga samlade målPDF (pdf, 365.2 kB)
Budget 2013 - kortversionPDF (pdf, 409.5 kB)

Budget 2012PDF (pdf, 3.5 MB)
Budget 2012 - kortversionPDF (pdf, 377.9 kB)


Uppföljning

Årsredovisning

Årsredovisningen avser ett kalenderår och är en redogörelse av verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. För att uppfylla detta ska följande delar ingå: 

  • förvaltningsberättelse
  • resultaträkning
  • balansräkning
  • kassaflödesanalys
  • sammanställd redovisning som omfattar kommunal verksamhet som bedrivs av annan juridisk person

Årsredovisning 2019PDF (pdf, 7.6 MB)

Årsredovisning 2018PDF (pdf, 4.7 MB)
Personal- och hälsobokslut 2018 (bilaga till årsredovisningen)PDF (pdf, 650.1 kB)

Årsredovisning 2017PDF (pdf, 2.6 MB)
Personal- och hälsobokslut 2017 (bilaga till årsredovisningen)PDF
(pdf, 6.5 MB)

Årsredovisning 2016
Kort film om målområden och resultat 2016

Årsredovisning 2015PDF (pdf, 3.5 MB)
Årsredovisning 2015 - kortversionPDF (pdf, 262 kB)

Årsredovisning 2014PDF (pdf, 5.4 MB)
Årsredovisning 2014 - kortversionPDF (pdf, 747.2 kB)

Årsredovisning 2013PDF (pdf, 7.4 MB)
Årsredovisning 2013 - kortversionPDF (pdf, 2.7 MB)

Delårsrapport

Delårsrapporten visar kommunens resultat för perioden januari - augusti. Delårsrapporten innehåller också en prognos för hela verksamhetsåret. Här kan du även läsa nämndernas målsättning och utveckling under perioden, verksamhetens nettokostnad, personalöversikt och resultat och även redovisning av de kommunala bolagen med mera.

Delårsrapport 2018PDF (pdf, 494 kB)
Delårsrapport 2017PDF (pdf, 1 MB)
Delårsrapport 2016PDF (pdf, 1.2 MB)
Delårsrapport 2015PDF (pdf, 3.8 MB)
Delårsrapport 2014PDF (pdf, 7.3 MB)
Delårsrapport 2013PDF (pdf, 1.5 MB)

ikon

Kontakta oss

Ekonomidirektör

Jens Otterdahl Holm
0340-885 49

jens.otterdahl.holm@varberg.se


Kassan har öppet:
Måndag-onsdag
kl. 09.00-12.00
Torsdag
kl. 09.00-12.00 och
16.00-18.00
Fredag
kl. 09.00-12.00

Självservice & blanketter