Sök

Aktionsforskning

I Varbergs förskolor är aktionsforskning en metod för systematiskt kvalitetsarbete.

I aktionsforskningen förenar pedagogerna det praktiska arbetet med vedertagen forskning för att utveckla och förbättra verksamheten.

Plattform för Varbergs förskolor

I Plattform för Varbergs förskolorPDF (pdf, 556.1 kB) tydliggörs aktionsforskningens roll i det systematiska kvalitetsarbetet.

Skolverket uppmärksammar Varbergs kommuns långsiktiga satsning på aktionsforskning

Sedan 2007 bedrivs aktionsforskning i Varbergs kommun och över 120 förskollärare har gått den grundläggande utbildningen. 

ikon

Kontakta oss

Chef förskoleverksamhet

ikon

Självservice & blanketter