Sök

Kommunövergripande rapporter

Varbergs kommun deltar i ett antal nationella utvärderingar och genomför ett antal mätningar som komplement till brukarundersökningar som berör flera verksamhetsområden i kommunen. Dessa blir sedan en del av kommunens uppföljning som presenteras för kommunens politiker. Kommunens resultat är sedan jämförbart med andra kommuner som också deltar.

Vi deltar bland annat i nedanstående nationella undersökningar:

  • Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, – Vi utvärderar kvaliteten på vår service.
  • Medborgarundersökning – Vi frågar invånarna vad de tycker om att bo i kommunen och om kommunens service.
ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

Cecilia Björnram

073-303 83 37

cecilia.bjornram@varberg.se

Självservice & blanketter