Sök

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) leds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och verkar för att öka kvalitetsmätningar och jämförelser mellan kommuner. I mätningen KKiK deltar merparten av landets 290 kommuner. Varbergs kommun deltar sedan 2008.

Syftet är att du som kommuninvånare ska få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller. I Varberg använder kommunen måtten som en del i styrning och utveckling av kommunens verksamheter.

Tanken är att jämförelserna ska underlätta dialogen om hur effektivt kommunens skattemedel används och vad man får för pengarna. Måtten är hämtade från olika verksamhetsområden ger en indikation på hur Varberg ligger till jämfört med andra kommuner i nätverket.

Kort beskrivning av de olika kriterierna i mätningen

Mätningen sker inom fem viktiga områden.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna.

  1. Kommunens tillgänglighet
  2. Trygghetsaspekter i kommunen
  3. Medborgarens delaktighet och kommunens information
  4. Kommunens effektivitet
  5. Kommunen som samhällsutvecklare

Här kan du läsa mer om projeketet Kommunens Kvaltiet i Korthet. Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

Cecilia Björnram

073-303 83 37

cecilia.bjornram@varberg.se

Självservice & blanketter