Sök

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet leds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och verkar för att öka kvalitetsmätningar och jämförelser mellan kommuner. I mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet deltar merparten av landets 290 kommuner. Varbergs kommun deltar sedan 2008.

Syftet är att du som kommuninvånare ska få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller. I Varberg använder kommunen måtten som en del i styrning och utveckling av kommunens verksamheter.

Tanken är att jämförelserna ska underlätta dialogen om hur effektivt kommunens skattemedel används och vad man får för pengarna. Måtten är hämtade från olika verksamhetsområden ger en indikation på hur Varberg ligger till jämfört med andra kommuner i nätverket.

Kort beskrivning av de olika kriterierna i mätningen

Mätningen sker inom fem viktiga områden.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna.

1. Kommunens tillgänglighet

2. Trygghetsaspekter i kommunen

  1. 3. Medborgarens delaktighet och kommunens information

    4. Kommunens effektivitet

  2. 5. Kommunen som samhällsutvecklare

Under våren 2014 blev Lena Andersson, Socialnämndens dåvarande ordförande och Ann-Loise Brolin, kvalitetsansvarig socialförvaltningen inbjudna som "gott exempel" till KKIK-träffen av Sveriges Kommuner och Landsting för att beskriva deras fantastiska arbete med att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgens särskilt boende.

 


 

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

Cecilia Björnram

073-303 83 37

cecilia.bjornram@varberg.se

Självservice & blanketter