Sök

Medborgarundersökning

Varbergs kommun genomför i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB) så kallade medborgarundersökningar. Syftet med undersökningarna är att ta reda på hur du som kommuninvånare ser på kommunen och våra verksamheter.

SCB:s medborgarundersökning genomförs en gång per år. Resultatet av undersökningen används på olika sätt för att utveckla och förbättra våra verksamheter. Resultaten för Varbergs kommun går att jämföra både över tid och med andra kommuner. Alla resultat är tillgängliga i SCB:s statistikdatabas och via statistikverktyget Kolada.

Resultat från den senaste undersökningen

Den senaste färdigställda medborgarundersökningen genomfördes 2021. I den deltog 161 av landets kommuner.

Resultatet visar att våra kommuninvånare tycker att Varberg är en bra kommun att leva och bo i. Våra kommuninvånare är generellt mer nöjda än genomsnittet i undersökningen. Exempelvis kan 78% av invånarna rekommendera andra att flytta hit. Genomsnittet för samtliga deltagande kommuner var 62%.

Det finns också områden där invånarna ger Varbergs kommun ett lägre betyg än genomsnittet. Det gäller exempelvis politikernas lyhördhet för invånarnas tankar och idéer kring kommunens verksamheter. I Varberg tycker 19% att politikerna är lyhörda jämfört med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner på 23%.

Kommunen får också ett läge betyg än genomsnittet gällande skötsel av byggnader och fastigheter (exempelvis skolor och äldreboenden). Genomsnittet för Varberg är 69% jämfört med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner på 71%.

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

Cecilia Björnram

073-303 83 37

cecilia.bjornram@varberg.se

Självservice & blanketter