Sök

Medborgarundersökning

Varbergs kommun genomför i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB) så kallade medborgarundersökningar. Syftet med undersökningarna är att ta reda på hur du som kommuninvånare ser på kommunen och våra verksamheter.

Medborgarundersökningen gäller inom följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Från och med 2017 genomförs SCB:s medborgarundersökning en gång per år från tidigare vartannat. Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.

Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas kommunens egna resultat, jämförelser med samtliga deltagande kommuner och med kommuner i olika storleksklasser.

SCB:s Medborgaundersökning - Varbergs kommun, hösten 2016PDF (pdf, 2.2 MB)

För deltagande kommuner ger SCB:s medborgarundersökning intressanta jämförelsetal, till exempel om medborgarnas bedömning av hur kommunen sköter sina verksamheter och vilket inflytande de anser sig ha på kommunala beslut. För att underlätta jämförelser och benchmarking för deltagande kommuner är resultaten från undersökningarna tillgängliga i SCB:s statistikdatabas.

Här kan du ta del av tidigare resultat från medborgarundersökningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resultaten av undersökningen från 2014 och 2016, visar att Varberg är en bra kommun att leva och bo i jämfört med de totalt 130 kommuner som deltog. De prioriteringsområden som kommunen har att arbeta vidare med är byggnation och utbud av bostäder.

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

Cecilia Björnram

073-303 83 37

cecilia.bjornram@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter