Sök

Medborgarundersökning

Varbergs kommun genomför i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB) så kallade medborgarundersökningar. Syftet med undersökningarna är att ta reda på hur du som kommuninvånare ser på kommunen och våra verksamheter.

Medborgarundersökningen gäller inom följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

SCB:s medborgarundersökning genomförs en gång per år.

Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas kommunens egna resultat, jämförelser med samtliga deltagande kommuner och med kommuner i olika storleksklasser.

För deltagande kommuner ger SCB:s medborgarundersökning intressanta jämförelsetal, till exempel om medborgarnas bedömning av hur kommunen sköter sina verksamheter och vilket inflytande de anser sig ha på kommunala beslut. För att underlätta jämförelser och benchmarking för deltagande kommuner är resultaten från undersökningarna tillgängliga i SCB:s statistikdatabas.

Här kan du ta del av SCB:s Medborgarundersökning, Varbergs kommun, 2019 Pdf, 505.6 kB. (Pdf, 505.6 kB)

Resultaten av undersökningen från 2019, visar att Varberg är en bra kommun att leva och bo i jämfört med genomsnittet av de 135 kommuner som deltog. De prioriteringsområden som kommunen har att arbeta vidare med är framförallt bostäder.

Betyget som invånarna ger Varbergs kommuns verksamheter är högre i 2019 års medborgarundersökning jämfört med 2018 och ligger dessutom högre än genomsnittet av de 135 kommuner som deltog i undersökningen. De versamheter som bör prioriteras fortsatt är: gator och vägar, miljöarbete och stöd för utsatta personer.

När det kommer till hur varbergarna ser på möjligheten till inflytande i kommunen är det framförallt förtroende och påverkan som kan höja helhetsbetyget.

Här kan du ta del av SCB:s Medborgarundersökning - Varbergs kommun, hösten 2016 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.2 MB)

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

Cecilia Björnram

073-303 83 37

cecilia.bjornram@varberg.se

Självservice & blanketter