Sök

Löpande Insikt – en mätning av kommunens service till företagen

Varbergs kommun deltar i undersökningen Insikt. Här får företagarna genom en enkät tycka till om vår service.

Fokus i undersökningen ligger på myndighets­­ärenden, det vill säga brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Frågor ställs om vår information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Mätningen görs varje år.

Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Sammanfattningsvis visar undersökningen 2020 att Nöjd Kund Index (NKI) för Varbergs kommun är 74, och har förbättrats varje år sedan 2017.

NKI är ett sammanfattande mått på hur nöjda företagen är totalt sett.

Insikt 2020 - Varbergs kommun Pdf, 6.5 MB.

ikon

Kontakta oss

Näringslivsutvecklare

Joakim Nilsson

Näringslivs- och destinationskontoret

0709-10 45 52 joakim.nilsson@varberg.se

Självservice & blanketter