Sök

Öppna data - information tillgänglig för vidareutnyttjande

Öppna data är gratis, maskinläsbar data som kan användas utan några begränsningar. Genom att tillgängliggöra kommunens öppna data möjliggör vi för andra aktörer, exempelvis företag och allmänheten, att skapa nya tjänster. På så sätt kan vi både bredda och öka takten i samhällsutvecklingen.

Leverantörsreskontra – öppna data om leverantörsfakturor

Varbergs kommun erbjuder öppen data i form av leverantörsreskontra. Datamängden innehåller information om leverantörsfakturor som har kommit till Varbergs kommun under respektive år/månad. Leverantörsreskontra – öppna data om leverantörsfakturor

Länkad data med nyckeltal från Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Varbergs kommuns nyckeltal i Kolada

Föreslå vilken data som Varberg ska göra tillgänglig

Vilken data du skulle vara intresserad av? Använd formuläret nedan för att föreslå en öppen data som du önskar ta del av.
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter