Sök

Leverantörsreskontra – öppna data om leverantörsfakturor

I datamängden leverantörsreskontra finns information om Varbergs kommuns genomförda inköp.

Leverantörsreskontra innehåller information om leverantörsfakturor som har kommit till Varbergs kommun under respektive år/månad. Observera att Varbergs kommun även kan ha utgifter som betalas ut utan koppling till en faktura.

I leverantörsreskontra framgår hur varje faktura är bokförd, fakturabilden publiceras inte då den kan innehålla sekretess- eller personuppgifter. Personuppgifter är markerade som [innehåller personuppgifter].

Informationen publiceras i tabellform och innehåller:

  • verifikationsnummer (Varbergs kommuns egen numrering)
  • leverantörens namn
  • leverantörens organisationsnummer
  • konto
  • kontotext (anger i klartext vilken slags kostnad det gäller)
  • konterat belopp exklusive moms
  • bokföringsdatum
  • förvaltning
  • fakturanummer.

Ladda ner leverantörsreskontra

En beskrivning av den specifikation som datamängden utgår från finns att tillgå via dataportal.se.

Leverantörsreskontra - Sveriges dataportal Länk till annan webbplats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Leverantörsreskontra2022.csv Csv, 18.8 MB. 18.8 MB 2022-11-11 15.10
Leverantörsreskontra2020.csv Csv, 21 MB. 21 MB 2022-04-19 10.20
Leverantörsreskontra2021.csv Csv, 21.7 MB. 21.7 MB 2022-04-19 10.20

Utlämnande av faktura

Använd e-tjänsten Utlämnande av faktura för att begära att få ta del av underliggande fakturor. Du behöver uppge leverantörens namn samt verifikationsnummer eller fakturanummer.

Mejl, brev eller besök

I e-tjänsten kan du lämna önskemål om hur du vill ta del av handlingarna. Välj mellan mejl, brev, eller att hämta/läsa hos Varberg direkt. I den mån det är möjligt tillgodoser vi ditt önskemål.

För att kunna kontakta dig ber vi om dina kontaktuppgifter. Om du vill begära ut fakturor anonymt kan du ringa eller besöka Varberg direkt. Kontaktcentret har besöksadressen Norra Vallgatan 14 och telefonnumret 0340-880 00.

Kostnader

Varbergs kommun tar i vissa fall ut en kostnad för utlämnandet av allmän handling. Mer information finns på sidorna om allmänna handlingar.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter