Sök

Revisionsrapporter

Inom den kommunala verksamheten arbetar kommunrevisionen. Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige och revisorernas uppgift är att granska hela den kommunala verksamheten.

Vad är en revisionsrapport?

Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom styrelsers och nämnders verksamhetsområden. När revisorerna granskat en verksamhet, sammanställer de sin granskning i en revisionsrapport, som sänds till berörda styrelser och nämnder. Många av de granskningar som görs syftar till att identifiera problem, föreslå omprövningar av pågående verksamheter och ge impulser till förbättringar.

Kommunens revisorer

I Varbergs kommun finns nio revisorer. De är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige. Revisorerna avgör vilka verksamheter som ska granskas. Kommunen har avtal med KPMG AB, som utför det praktiska utrednings- och granskningsarbetet. Cirka tio granskningar utförs per år.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter