Sök

Många utmärkelser till Varbergs kommun

Vi som bor och arbetar i Varberg har all anledning att vara stolta över vår kommun. Det finns hela tiden saker att utveckla och förbättra, men också mycket att glädjas över och njuta av!

Ett kvitto på Varbergs positiva utveckling är de många priser som kommunen fått ta emot. I hård konkurrens med andra har Varberg lyfts fram som föredöme inom flera olika områden. Här kan du läsa om kommunens utmärkelser från 2016 och 2015.

Logotyp i guldfärg med texten Årets Stadskärna 2016 - Varberg

Årets stadskärna 2016

I maj 2016 utsåg Svenska Stadskärnor länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterVarberg till Årets stadskärna 2016. Priset tilldelas den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling.

Juryns motivering:

"Varje stad har förutsättningar att växa och utvecklas. Sällan handlar det om storlek eller resurser utan mer om beslutsamhet, samverkan och delaktighet. I denna stad finns en bred förankring och ett stort engagemang för att förädla det befintliga men också välkomna det nya och okända. Här flyttar man både fysiska och mentala gränser för att bygga nytt och innovativt. Man tar helhetsgrepp för att verka året runt och arbetar målmedvetet för att stärka stadens själ och kärna som destination. Här görs plats för allt och alla, vilket skapar trygghet och gemenskap. Med respekt för historiens rötter och kulturens betydelse fortsätter man bygga framtidens hållbara samhälle för människor att vilja besöka, bo och verka i. Denna stad är synnerligen värdiga mottagare av utmärkelsen Årets Stadskärna 2016."

Bästa landsbygdskommun 2014, 2015 och 2016

Hat-trick för Varberg! I maj 2016 fick kommunen för tredje året i rad ta emot priset Bästa landsbygdskommun i nyhetsmagasinet Fokuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kommunrankning ”Här är det bäst att bo”. Motivet bakom Bäst att bo-temat är att lyfta fram exempel på kommuner som har lyckats – och resonera om varför, men också att undersöka villkoren för boende och regional utveckling i stort.

Fokus rankning sammanställs i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Rankningen baseras på ett index med 43 variabler som har sin grund i forskning om vad som bidrar till en kommuns attraktionskraft. Kommunerna är utifrån storlek och geografiskt läge kategoriserade i fyra grupper för att bli mer rättvist jämförda: storstad, stad, landsbygd och glesbygd. Varberg toppar den största kategorin, totalt är 164 kommuner klassade som landsbygd.
Läs mer om Bästa landsbygdskommun 2016

Kommunalråd Ann-Charlott Stenkil och samhäslutvecklingsdirekör Jan Malmgren

Bilden ovan: Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) och samhällsutvecklingsdirektör Jan Malmgren tar emot priset Bästa landsbygdskommun 2016.

Näst bästa skolkommun i Lärarförbundets rankning

I oktober 2016 utsågs Varberg som till landets näst bästa skolkommun när Lärarförbundet presenterade sin årliga mätning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Tretton olika kriterier ingår i mätningen. Varberg har förbättrat sig inom flera av dessa, vilket bidragit till det stora steget framåt från förra årets plats 50 på listan.

Tredje plats i LR:s skolrankning

I september 2016 placerade sig Varbergs kommun på tredje plats när Lärarnas Riksförbund presenterade sin rankning av skolan i Sveriges 290 kommuner. Varberg klättrade därmed 18 steg från förra årets lista.

LR:s rankninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är sammanställd utifrån delområdena elevresultat, likvärdighet, resursanvändning, lärarlöner och lärarbehörighet. Resultatet visar på mycket stora kvalitetsskillnader i skolan i Sverige.

Bästa tillväxt i Halland 2015

I november 2015 belönades Varbergs kommun med utmärkelsen Bästa tillväxt 2015. Priset delas ut av kreditupplysningsföretaget Synalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som granskar hur det går för näringslivet i Sveriges kommuner och uppmärksammar kommuner som har en bred och stabil tillväxt.

Baserat på företagens bokslut tilldelas utmärkelsen den kommun i varje län som har störst andel växande företag, det vill säga störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Alla aktiebolag i Varberg som har vuxit enligt något av dessa kriterier 2015 har bidragit till utmärkelsen.PDF (pdf, 430.8 kB)

Bästa förvaltningsberättelse 2015

I augusti 2016 utsåg PWC länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterVarbergs kommuns årsredovisning till vinnare av priset Bästa förvaltningsberättelse 2015. Med utmärkelsen vill PWC utmana landets kommuner att utveckla presentationerna av ekonomin och göra den mer lättillgänglig, begriplig och framför allt intressant för medborgaren.

Juryns motivering:

”Årsredovisningen är framtagen med hög ambition och med invånarna i fokus. Analyserna avseende såväl ekonomi som verksamhet är välgjorda, vilket kombinerat med genomarbetade förklarande texter gör det lätt för invånarna att förstå vad kommunen har uppnått under året, även om man inte är insatt i kommunens verksamhet. Layouten lockar till läsning av den gedigna årsredovisningen, och för den som inte vill läsa hela årsredovisningen finns en kortversion på webben som sammanfattar övergripande måluppfyllelse och ekonomi på ett lättillgängligt sätt.”

Största förbättring av fordonsflotta ur energi- och klimatperspektiv

I mars 2016 presenterade Miljöfordon Syd och Bisnodelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster sin Miljöfordonsdiagnos 2015 – en årlig utvärdering av kommunernas och landstingens fordonsflottor sett utifrån ett energi- och klimatperspektiv. Enligt utvärderingen var Varberg den av Sveriges 290 kommuner som det senaste året gjort de största förbättringarna. Förbättringen syns också på totallistan Årets bästa kommun, där Varberg placeras på delad fjärdeplats.

Ur motiveringen:

”Varberg utmärker sig genom att ligga långt före sina grannar i de flesta kategorier, både på personbils- och lätt lastbilssidan. Man har satsat på gas- och el-/plug-in- hybrider, gällande både personbilar och lätta lastbilar, och det ger bra resultat.”

Tredje plats i Cykelfrämjandets rankning av mellanstora kommuner

I juni 2016 placerade sig Varberg på tredje plats i klassen mellanstora kommuner när Cykelfrämjandet presenterade sin årliga kommunrankning Kommunvelometernlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Varberg stod också för den största förbättringen från föregående år och klättrade från plats 25 till plats 10 på totallistan över cykelvänliga kommuner.

Ur rapporten Cykelfrämjandets kommunvelometer:

”Spridningen mellan deltagarna i gruppen mellanstora kommuner (50 000 till 100 000 invånare) är större än inom de andra grupperna. Bland mellanstora kommuner ingår topp-tio kommunerna Halmstad, Sollentuna, Varberg och Luleå. Dessa kommuner visar att även mellanstora kommuner kan få riktigt höga betyg för sitt arbete för cykling.”

Läs mer om Varbergs resultat i Kommunvelometern 2016.PDF (pdf, 47 kB)

Utmärkelser till enskilda skolor

27 januaripriset 2015

I maj 2015 tilldelades Påskbergsskolan årets 27 Januaripris för sitt engagemang och arbete för att hålla minnet av förintelsen levande. Priset delades ut av Emerich Rothlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, överlevare från förintelsen och initiativtagare till priset.

Påskbergsskolan har i många år arbetat aktivt med värdegrundsfrågor kopplade till förintelsen. Bland annat åker elever i årskurs 9 till Auschwitz på studiebesök varje år. Under 2013 gjorde skolan en extra satsning och genomförde ett Skapande skola-projekt där främst eleverna i årskurs 6-9 fick fördjupa sig i ämnet.

Natur & Miljöbokens rikstäckande klasstävling

I maj 2015 vann klass 5 norr på Hagaskolan Natur & Miljöbokens rikstäckande klasstävling. Årets uppdrag handlade om att rita och berätta om hur eleverna vill att deras hemstad ska se ut år 2050. Bland cirka 1 000 inkommande teckningar fastnade juryn för det fantastiska bidraget från Anessa på Hagaskolan och Anessas framtidsstad vann hela tävlingen.

Juryns motivering:

"Ett genomtänkt och välkomponerat bidrag som illustrerar hur vi, med befintlig kunskap och teknik, kan närma oss ett hållbarare samhälle.”

Här kan du läsa mer om Natur och Miljöbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Kommunikationsenheten

Engelbrektsgatan 15
432 80 Varberg

0340-881 13
0340-882 89

072-151 61 09

0340-69 76 35

073-200 26 27

 

ikon

Självservice & blanketter