Sök

Barn- och utbildningsnämndens protokoll och kallelser

Här hittar du aktuell kallelse med handlingar till och protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträden.

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. I protokollet kan du läsa hur barn- och utbildningsnämnden beslutat i de olika ärendena. Protokollet med sina bilagor läggs till så snart det är justerat.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Protokoll

ikon

Kontakta oss

Nämndsekreterare

Helge Scharf Wramling

0340-883 34

helge.scharf.wramling@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter