Sök

Byggnadsnämndens protokoll och kallelser

Här hittar du aktuell kallelse till byggnadsnämndens sammanträden.

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. En stor del av innehållet i byggnadsnämndens protokoll omfattar personuppgifter och kan inte publiceras digitalt på grund av gällande dataskyddsförordning (GDPR). Om du vill veta hur byggnadsnämnden har beslutat i olika ärenden är du välkommen att kontakta stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt, telefon 0340-880 00.

Om du vill ta del av ett särskilt protokoll skriver vi gärna ut en papperskopia som kan hämtas på stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt, Norra Vallgatan 14 eller skickas till dig med post. Vi tar ut en mindre avgift för att täcka utskrifts- och portokostnader.

Kallelse  

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Byggnadsnämndens kallelse 20211021.pdf Pdf, 535 kB. 535 kB 2021-10-13 11.26
ikon

Kontakta oss

Byggnadsnämnden

Självservice & blanketter