Sök

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll och kallelser

Här hittar du protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden.

I protokollet kan du läsa hur man beslutat och vad man har föreslagit kultur- och fritidsnämnden att besluta i de olika ärendena. Protokollet med sina bilagor läggs ut när det är justerat.

Kallelser och handlingar

Protokoll

ikon

Kontakta oss

Nämndsekreterare

Ermin Skoric

070-475 75 51

ermin.skoric@varberg.se


Kultur- och fritidsnämnden

kfn@varberg.se

Självservice & blanketter