Sök

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll och kallelser

Här hittar du aktuell kallelse till och protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträden.

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Vissa uppgifter och bilagor kan vara sekretessbelagda varför de inte är tillgängliga nedan. Vill du få tillgång till bilagor som inte finns med nedan och som inte är sekretessbelagda kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningens nämndssekreterare. Om ingen kallelse finns tillgänglig nedan finns det inget aktuellt dokument upprättat ännu.

I protokollet kan du läsa hur miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs till så snart det är justerat.

Kallelse

Protokoll

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

mhn@varberg.se

Varberg Direkt

0340-880 00

Självservice & blanketter