Sök

Sammanträdesdagar

Här kan du se vilka dagar som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder under 2024 i Varbergs kommun.

Kommunfullmäktige

Datum Tid
Januari 16 18:00
Februari 15 18:00
Mars 19 18:00
April 16 18:00
Maj 14 18:00
Juni 18 18:00
Juli Inget möte Inget möte
Augusti Inget möte Inget möte
September 17 18:00
Oktober 15 18:00
November 12 09:00
December 10 18:00

Kommunstyrelsen

Datum Tid
Januari 30 13:30
Februari 27 13:30
Mars 26 13:30
April 30 13:30
Maj 28 13:30
Juni 25 13:30
Juli Inget möte Inget möte
Augusti 27 13:30
September 24 13:30
Oktober 22 13:30
November 26 13:30
December 17 13:30

Byggnadsnämnden

Datum Tid
Januari 25 08:30
Februari 22 08:30
Mars 21 08:30
April 18 08:30
Maj 16 08:30
Juni 20 08:30
Juli Inget möte Inget möte
Augusti 29 08:30
September 26 08:30
Oktober 24 08:30
November 21 08:30
December 12 08:30

Förskole-grundskolenämnden

Datum Tid
Januari 31 13:00
Februari 28 13:00
Mars Inget möte Inget möte
April 10 13:00
Maj 15 13:00
Juni 12 08:30
Juli Inget möte Inget möte
Augusti 28 13:00
September Inget möte Inget möte
Oktober 9 13:00
November 13 13:00
December 18 13:00

Hamn- och gatunämnden

Datum Tid
Januari Inget möte Inget möte
Februari 12 09:00
Mars 18 09:00
April 22 09:00
Maj 27 09:00
Juni 24 09:00
Juli Inget möte Inget möte
Augusti 26 09:00
September 23 09:00
Oktober 21 09:00
November 18 09:00
December 16 09:00

Kultur- och fritidsnämnden

Datum Tid
Januari Inget möte Inget möte
Februari 13 13:00
Mars 25 13:00
April Inget möte Inget möte
Maj 27 13:00
Juni 17 13:00
Juli Inget möte Inget möte
Augusti 27 13:00
September Inget möte Inget möte
Oktober 1 13:00
November 11 13:00
December 9 13:00

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum Tid
Januari Inget möte Inget möte
Februari 8 13:30
Mars 28 13:30
April Inget möte Inget möte
Maj 30 13:30
Juni 27 13:30
Juli Inget möte Inget möte
Augusti 29 13:30
September 26 13:30
Oktober Inget möte Inget möte
November 7 13:30
December 19 13:30

Servicenämnden

Datum Tid
Januari 25 13:30
Februari 16 13:30
Mars 2,21 13:30
April 25 13:30
Maj 23 13:30
Juni 19 13:30
Juli Inget möte Inget möte
Augusti 29 13:30
September 26 13:30
Oktober 24 13:30
November Inget möte Inget möte
December 5 13:30

Socialnämnden

Datum Tid
Januari 25 13:30
Februari 29 13:30
Mars 28 13:30
April 25 13:30
Maj 23 08:30
Juni 20 08:30
Juli Inget möte Inget möte
Augusti 29 13:30
September 19 13:30
Oktober 17 13:30
November 14 13:30
December 12 13:30

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum Tid
Januari Inget möte Inget möte
Februari 16 08:30
Mars 25 08:30
April Inget möte Inget möte
Maj 20 08:30
Juni 17 08:30
Juli Inget möte Inget möte
Augusti 26 08:30
September 23 08:30
Oktober Inget möte Inget möte
November 18 08:30
December 16 08:30

Överförmyndarnämnden

Datum Tid
Januari 22 14:00
Februari 19 14:00
Mars 18 14:00
April 25 14:00
Maj 20 14:00
Juni 17 14:00
Juli Inget möte Inget möte
Augusti 26 14:00
September 23 14:00
Oktober 21 14:00
November 25 14:00
December 16 14:00
ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

Varberg direkt, kontaktcenter

0340-88 000

Självservice & blanketter