Sök

Socialnämndens protokoll och kallelser

Här hittar du aktuell kallelse till och protokoll från socialnämndens sammanträden.

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. I protokollet kan du läsa hur socialnämnden beslutat i de olika ärendena. Protokollet med sina bilagor läggs till så snart det är justerat.

Kallelse

Protokoll

ikon

Kontakta oss

Nämndskansli

Norrgatan 25

0340-885 68

sn@varberg.se

Självservice & blanketter