Sök

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll och kallelser

Här hittar du aktuell kallelse till och protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden.

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. I protokollet kan du läsa hur utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut så snart det är justerat.

Kallelse

Protokoll

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum Tid
Januari Inget möte Inget möte
Februari 16 08:30
Mars 25 08:30
April Inget möte Inget möte
Maj 20 08:30
Juni 17 08:30
Juli Inget möte Inget möte
Augusti 26 08:30
September 23 08:30
Oktober Inget möte Inget möte
November 18 08:30
December 16 08:30
ikon

Kontakta oss

Nämndskansli

Borgmästaregatan 20

uan@varberg.se

Självservice & blanketter