Sök

Internationellt arbete

Varbergs kommun påverkas allt mer av omvärlden. Sveriges medlemskap i EU är en del av att internationella kontakter och samarbeten blir allt viktigare för oss. Kommunens internationella arbete bidrar till mångfald och förutsättningar för en fredlig och demokratisk samhällutveckling, stabilitet och en hållbar tillväxt. Det skapar också ett mervärde för kommunen och för dig som invånare.

Sedan 2011 finns en policy för det internationella arbetet i Varbergs kommun. I denna framkommer bland annat att vårt internationella arbete ska ligga i linje med såväl övergripande mål som verksamheternas mål.

Policyns huvudpunkter

  • I kommunens utvecklingsarbete ska möjligheten till internationellt samarbete och extern medfinansiering alltid prövas.
  • Kommunen ska ingå i relevanta internationella nätverk och vara aktiva i sökandet efter samarbetspartners.
  • Kommunens vänortsarbete ska fokusera på nytta och utbyte för såväl profession som för kommunens föreningsliv och invånare.
  • Kommunens internationella aktiviteter som kommer barn och unga till del, ska särskilt prioriteras. I policyn regleras också ansvaret för olika delar i det internationella arbetet.

Internationell policy Pdf, 54.8 kB.

Vårt internationella samarbete och våra projekt ska också uppfylla vår kommuns allmänna mål, att vara en attraktiv kommun att bo, leva samt besöka och verka i. Våra internationella samarbeten, projekt och kontakter ska också tillföra kompetens och erfarenheter och vara en naturlig del i det ständigt pågående utvecklingsarbetet av kommunens verksamheter. Internationella aktiviteter som barn och unga kan delta i är särskilt prioriterat. Varbergs kommun är medlem i Eurotown Networks Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., vilket är ett nätverk som syftar till att implementera Lissabon och Göteborgsstrategierna via nätverkande kunskapsutbyte och genomförande av projekt inom olika tematiska områden. Nätverket består av cirka 20 små- och medelstora städer/kommuner i flera Europeiska länder.

Vi är även medlemmar i ENSA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ett nätverk av städer i den Europeiska regionen som arbetar mot ett utökat internationellt samarbete inom socialtjänstfrågor.

EU:s-programstruktur

Strukturfonder

Strukturfonderna är EU:s verktyg för att genomföra regionalpolitiken eller sammanhållnigspolitiken som det också kallas. Målet är att utjämna regionala skillnader inom EU och bidra till en ekonomisk, social och territoriell utjämning och sammanhållning. Europeiska Socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är strukturfonder. Ansökan och beslut sker lokalt i nationen eller i regionen. Sammanhållningspolitiken omfatta ungefär en tredjedel av EU:s budget.

Sektorsprogram

Sektorsprogrammen till skillnad från strukturfonderna söks i Bryssel i konkurrens med övriga EU-länder. Sektorsprogrammen är tematiskt inriktade och förutsätter att projekten involverar partners/aktörer från flera europeiska länder. Projekten inom sektorsprogrammen förväntas vara innovativa och skapa mervärde och nytta för hela Europa.

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

Kristina Hylander

Utvecklingsenheten

0340-884 26
kristina.hylander@varberg.se

Självservice & blanketter