varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Närbild på lagböcker som står på rad i en bokhylla.

Som privatperson har du rätt att ta del av handlingar och uppgifter som finns hos kommunen. Rätten styrs av offentlighetsprincipen som bland annat innebär att alla medborgare får läsa allmänna handlingar och dokument utan att behöva förklara varför. Handlingar som omfattas av sekretess är undantagna från denna huvudregel.

Med andra ord innebär offentlighetsprincipen en rätt för dig att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Offentlighetsprincipen innebär även att offentligt anställda har rätt att lämna ut uppgifter till utomstående om dessa inte begränsas av tystnadsplikt. Du har även rätt att överklaga beslut som kommunen fattar.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter