varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det är en del av offentlighetsprincipen och framgår av tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. En handling är allmän om den kommit in till eller upprättats av kommunen och förvaras där. Det kan vara en text, en bild, en film eller en ljudinspelning. 

Alla handlingar är inte offentliga

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana handlingar är inte offentliga. Handlingar kan vara sekretessbelagda för att skydda enskilda människor, företag eller allmänheten. Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Begära ut en allmän handling

Du kan begära ut en allmän handling på olika sätt: via vår e-tjänst, brev, mejl, telefon eller vid ett besök.

Om du är osäker på var den handling som du vill ta del av finns, kan du kontakta Varberg direkt för att få hjälp att ta reda på det.

När du begär ut en handling har du rätt att vara anonym och behöver inte berätta vem du är eller varför du begär ut handlingen. Kommunen har bara rätt att fråga efter ditt namn eller syfte om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut till dig.

Hur hanteras din begäran?

Kommunen prövar om:

 • Handlingen du efterfrågar finns hos kommunen.
 • Det är fråga om en allmän handling.
 • Uppgifter i handlingen omfattas av sekretess.

Om kommunen avslår din begäran att få ta del av en handling har du möjlighet att begära ett skriftligt överklagningsbart beslut. Ett sådant beslut kan överklagas till kammarrätten.

Hur vill du ta del av handlingen?

Du kan begära att få ta del av handlingen på plats hos kommunen eller att få ut en kopia. Kopior kan antingen skickas till dig eller hämtas upp hos kommunen.

Kommunen har ingen skyldighet att lämna ut handlingar elektronisk form. Om den verksamhet som ansvarar för handlingen bedömer det som lämpligt, kan en sådan förfrågan ofta tillgodoses ändå.

Avgifter för kopior

Att ta del av handlingar på plats hos kommunen är avgiftsfritt. Men du har rätt att få ut kopior om det är praktiskt möjligt att tillhandahålla detta. De vanligaste avgifterna för allmänna handlingar är:

Svartvita kopior i A4-format

 • Ingen avgift till och med sida 9
 • 50 kronor för den tionde sidan och 2 kronor för varje sida därutöver

Färgkopior i A4-format

 • 5 kronor per sida

Digitala kopior

 • Ingen avgift för digitala kopior som kan lämnas ut i sitt befintliga skick
 • 150 kronor per fullgjord fjärdedels arbetad timme för elektroniskt lagrade dokument som inte kan lämnas ut i sitt befintliga skick
 • Ingen avgift för inskanning till och med sida 9
 • 50 kronor för inskanning av sida 10 och 2 kronor per sida därutöver

Portokostnad

 • Eventuell avgift för att skicka handlingarna tillkommer.

Taxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Pdf, 604.9 kB.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter