Sök

2023-12-21

Byggnadsnämndens sammanträde den 14 december 2023 §§ 231-258

Tillkännagivandet anslogs den 21 december 2023

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

14 december 2023

Anslaget publicerades

21 december 2023

Anslaget tas ner

12 januari 2024

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser