Sök

2023-11-16

Byggnadsnämndens sammanträde den 16 november 2023 § 215

Protokollet tillkännagavs den 16 november 2023

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

16 november 2023

Anslaget publicerades

16 november 2023

Anslaget tas ner

8 december 2023

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser