Sök

2024-02-01

Byggnadsnämndens sammanträde den 25 januari 2024 §§ 1-22

Protokollet tillkännagavs den 1 februari 2024

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

25 januari 2024

Anslaget publicerades

1 februari 2024

Anslaget tas ner

23 februari 2024

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser