Sök

2024-02-09

Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskotts sammanträde 7 februari 2024

Protokollet tillkännagavs 9 februari 2024

Tillkännagivande

Organ

Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

7 februari 2024

Anslaget publicerades

9 februari 2024

Anslaget tas ner

2 mars 2024

Förvaringsplats för protokollet

Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser