varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

2023-05-11

Förskole- och grundskolenämndens sammanträde 10 maj 2023

Protokollet tillkännagavs 11 maj 2023

Tillkännagivande

Organ

Försole- och grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

10 maj 2023

Anslaget publicerades

11 maj 2023

Anslaget tas ner

2 juni 2023

Förvaringsplats för protokollet

Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli, Gamlebyskolan

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser