varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

2023-05-11

Hamn- och gatunämndens arbetsutskotts sammanträde 8 maj, 2023

Protokollet tillkännagavs den 11 maj 2023

Tillkännagivande

Organ

Hamn- och gatunämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-08

Anslaget publicerades

2023-05-11

Anslaget tas ner

2023-06-02

Förvaringsplats för protokollet

Hamn- och gatuförvaltningen, Östra Långgatan 18, 432 45 Varberg

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser