Sök

2023-10-20

Hamn- och gatunämndens sammanträde den 16 oktober 2023

Protokollet tillkännagavs den 20 oktober 2023

Tillkännagivande

Organ

Hamn- och gatunämnden

Sammanträdesdatum

16 oktober 2023

Anslaget publicerades

20 oktober 2023

Anslaget tas ner

11 november 2023

Förvaringsplats för protokollet

Hamn-- och gatuförvaltningen, Östra Långgatan 18, 432 45 Varberg

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser