varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

2023-05-23

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 16 maj 2023

Protokollet tillkännagavs 23 maj 2023

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

16 maj 2023

Anslaget publicerades

23 maj 2023

Anslaget tas ner

13 juni 2023

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser