Sök

2024-02-02

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 30 januari 2024

Protokollet tillkännagavs den 2 februari 2024

Tillkännagivande

Organ

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2024-01-30

Anslaget publicerades

2024-02-02

Anslaget tas ner

2024-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Norra Vallgatan 14, Kultur- och fritidsförvaltningen

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser