Sök

2023-11-20

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott sammanträde 2023-11-16

Protokollet tillkännagavs 20 november 2023

Tillkännagivande

Organ

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-11-16

Anslaget publicerades

2023-11-20

Anslaget tas ner

2023-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Norra Vallgatan 14, Kultur- och fritidsförvaltningen

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser