Sök

2023-12-20

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 18 december 2023

Protokollet tillkännagavs den 20 december 2023

Tillkännagivande

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-12-18

Anslaget publicerades

2023-12-20

Anslaget tas ner

2024-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Norra Vallgatan 14, Kultur- och fritidsförvaltningen

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser