Sök

2024-02-02

Samordningsförbundet i Halland sammanträde
26 januari 2024

Protokollet tillkännagavs 2 februari 2024

Tillkännagivande

Organ

Samordningsförbundet i Halland

Sammanträdesdatum

26 januari 2024

Anslaget publicerades

2 februari 2024

Anslaget tas ner

26 februari 2024

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltnngen,
Halmstads kommun

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser