Sök

2023-10-30

Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 30 oktober 2023.

Protokollet tillkännagavs den 30 oktober 2023

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

30 oktober 2023

Anslaget publicerades

30 oktober 2023

Anslaget tas ner

21 november 2023

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Birger Svenssons väg 26, Varberg

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser