Sök

2024-01-29

Socialnämndens sammanträde 25 januari 2024

Protokollet tillkännagavs 29 januari 2024

Tillkännagivande

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

25 januari 2024

Anslaget publicerades

29 januari 2024

Anslaget tas ner

20 februari

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Birger Svenssons väg 26

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser