Sök

2023-10-23

Socialnämndens sammanträde den 19 oktober 2023

Protokollet tillkännagavs den 23 oktober 2023

Tillkännagivande

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

19 oktober 2023

Anslaget publicerades

23 oktober 2023

Anslaget tas ner

14 november 2023

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Birger Svenssons väg

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser