Sök

2024-02-08

Socialnämndens sociala utskottssammanträde 8 februari 2024

Protokollet tillkännagavs den 8 februari 2024

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

8 februari 2024

Anslaget publicerades

8 februari 2024

Anslaget tas ner

1 mars 2024

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Birger Svenssons väg 28 B

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser