Sök

2024-02-12

Valnämndens sammanträde 9 februari 2024

Protokollet tillkännagavs 12 februari 2024

Tillkännagivande

Organ

Valnämnd

Sammanträdesdatum

9 februari 2024

Anslaget publicerades

12 februari 2024

Anslaget tas ner

5 mars 2024

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser