Sök

Kungörelse hamn- och gatunämnden 9 oktober 2023

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen.

  • Registreringsnummer: RSR 432
  • Fabrikat: Renault Master FDCCL5 MS
  • Ursprunglig uppställningsplats: Björkängs vägkrog, Varberg

Uppställningsplats: Kardanen Varbergs kommun

Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen, 0340- 880 00.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter