varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Planer och styrdokument

Kommunallagen och förvaltningslagen är exempel på lagar som en kommun måste rätta sig efter. Förutom det kan en kommun utforma egna styrdokument för hur verksamheterna ska drivas.

Kommunen har många olika typer av planer och styrdokument. Här kan du läsa om Varbergs kommuns översiktsplaner, stadsutvecklingsprojekt och planprojekt.

Här hittar du även kommunens reglementen, delegeringsförteckningar, ägardirektiv, bolagsordningar, taxor samt policyer, strategier och riktlinjer.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter