varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Reglementen

Kommunfullmäktige beslutar om reglementen för varje nämnd. Reglementen är dokument som beskriver uppdraget för nämndernas verksamheter i Varbergs kommun

I reglementet beskrivs verksamhetens inriktning och omfattning, men också vad nämnden har ansvar för. Med utgångspunkt reglementet beslutar också nämnden om en delegeringsförteckning.

 

Reglementen

Arbetsordning för kommunfullmäktigePDF (pdf, 236.5 kB)

Reglemente för arkivPDF (pdf, 209.8 kB)

Reglemente för byggnadsnämndenPDF (pdf, 164.7 kB)

Reglemente för förskole- och grundskolenämndenPDF (pdf, 121.3 kB)

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd Varberg och FalkenbergPDF (pdf, 95.9 kB)

Reglemente för hamn- och gatunämndenPDF (pdf, 465.8 kB)

Reglemente för kommunrevisionenPDF (pdf, 85.6 kB)

Reglemente för kommunstyrelsenPDF (pdf, 296.7 kB)

Reglemente för krisledningsnämndenPDF (pdf, 36 kB)

Reglemente för kultur- och fritidsnämndenPDF (pdf, 209.9 kB)

Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämndenPDF (pdf, 167.7 kB)

Reglemente för servicenämndenPDF (pdf, 139.4 kB)

Reglemente för socialnämndenPDF (pdf, 341.7 kB)

Reglemente för utbildning- och arbetsmarknadsnämndenPDF (pdf, 171.5 kB)

Reglemente för valnämndenPDF (pdf, 123.2 kB)

 

 

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter