varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Taxor

Taxor är de prislistor som ligger till grund för de avgifter som kommunen tar ut för vissa tjänster. Taxorna beslutas av kommunfullmäktige.

En del av kommunens tjänster och service har en avgift, till exempel barnomsorg, renhållning och vatten och avlopp.

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemPDF (pdf, 323.6 kB)

Taxa administrativa tjänster miljö- och hälsoskyddsnämndPDF (pdf, 563.3 kB)

Taxa ansökan om trafikanordningsplanPDF (pdf, 367.3 kB)

Taxa ansökan om öppningsanmälanPDF (pdf, 368 kB)

Taxa brandskyddskontrollPDF (pdf, 225.8 kB)

Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsaPDF (pdf, 559.7 kB)

Taxa felparkeringPDF (pdf, 439.2 kB)

Taxa försörjningsstödPDF (pdf, 15.7 kB)

Taxa hyror och avgifter kultur- och fritidsnämndenPDF (pdf, 616.2 kB)

Taxa kopior och avskrifter allmänna handlingarPDF (pdf, 184.5 kB)

Taxa kost, service och omvårdnad trygghetsavdelningPDF (pdf, 26.2 kB)

Taxa läromedel och lunch gymnasietPDF (pdf, 29.4 kB)

Taxa miljöbalkPDF (pdf, 612.9 kB)

Taxa miljöbalk bilaga APDF (pdf, 658.4 kB)

Taxa miljöbalk bilaga BPDF (pdf, 1.1 MB)

Taxa nyttoparkeringstillståndPDF (pdf, 333.8 kB)

Taxa och avgifter Träslövsläges hamnPDF (pdf, 511.8 kB)

Taxa och avgifter Varbergs hamnPDF (pdf, 325 kB)

Taxa offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningenPDF (pdf, 582.8 kB)

Taxa plan och bygglov inklusive kart- och mät PDF (pdf, 531 kB)  

Taxa prövning gymnasiet och komvuxPDF (pdf, 35 kB)

Taxa renhållningPDF (pdf, 2.1 MB)

Taxa renhållning verksamheter VarbergPDF (pdf, 1.4 MB)

Taxa Räddningstjänstens tillsynstaxa, LSO och LBEPDF (pdf, 188.1 kB)

Taxa Räddningstjänstens tillsynstaxa, LSO och LBE - bilagaPDF (pdf, 139.8 kB)

Taxa sotningPDF (pdf, 152.2 kB)

Taxa strålskyddslagPDF (pdf, 565.7 kB)

Taxa upplåtelse av offentliga platserPDF (pdf, 4 MB)

Taxa vatten och avloppPDF (pdf, 814.5 kB)

Taxa vinterväghållning av gångbanor i centralortenPDF (pdf, 193.6 kB)

Taxa återvinningscentralPDF (pdf, 1.3 MB)

Taxa äldre- och handikappomsorgPDF (pdf, 70.6 kB)

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter