Sök

Nationella minoriteter

Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken och minoriteternas kultur.

Förvaltningsområden

Som nationell minoritet är det viktigt att veta vilka dina rättigheter är och vilka krav du kan ställa på din kommun eller andra myndigheter. Om en kommun ingår i ett förvaltningsområde har du särskilda rättigheter som nationell minoritet.

Nationell minoritet i Varbergs kommun

Varbergs kommun ingår inte i ett så kallat förvaltningsområde men det finns ändå krav som vi som kommun måste följa, som till exempel att du ska kunna använda ditt språk om myndigheterna har språkkunnig personal.

Barn i grundskolan, som tillhör en nationell minoritet har enligt lag rätt att läsa sitt språk även om de är nybörjare.

Samma sak gäller inom äldreomsorgen, det ska finnas personal som kan prata samiska, meänkieli eller finska. Även om du bor i en kommun som inte ingår i förvaltningsområdet har du rätt till äldreomsorg på ditt språk om det finns personal som behärskar språket.

Om du har behov av stöd eller hjälp, kontakta berörd skola eller äldreboendet i Varbergs kommun.

Andra myndigheter

Om du ska du medverka i en rättegång har du rätt att ha tolk och prata på ditt modersmål.

Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen kan du kontakta skriftligen på samiska och finska.

Lagen handlar inte bara om språket. De nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla hela sin kultur. Och det gäller i hela Sverige, i alla kommuner, även de som inte ingår i förvaltningsområdet.

Du kan läsa mer på minoritet.se Länk till annan webbplats. och språkrådets webbplats Länk till annan webbplats..

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter