varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Möten och protokoll

Vi publicerar nämndernas protokoll och sammanträdeshandlingar för att du ska kunna följa de politiska besluten. Inför nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden kan du ta del av dagordning och handlingar. Du kan också läsa protokoll i efterhand från varje möte.

Kallelse

Kallelsen är det dokument som meddelar när ett sammanträde ska vara och vad som ska behandlas under det. Kallelsen innehåller tid och plats för sammanträdet och en föredragningslista med samtliga ärenden på dagordningen.

Protokoll

Protokoll är namnet på det dokument som beskriver vad som hänt på ett sammanträde, det vill säga vad som beslutats och vad för information som kommit de närvarande tillhanda. Senast 14 dagar efter det att ett sammanträde ägt rum ska protokollet vara justerat och därefter anslås det på kommunens anslagstavla.

Justering av ett protokoll betyder att de beslut som står i protokollet överensstämmer med de beslut som togs under mötet. När protokollet är justerat blir det offentligt och publiceras på webbplatsen.

Sekretess och personuppgifter

På grund av sekretess publiceras inte vissa handlingar på webbplatsen. Vissa personuppgifter är borttagna på grund av dataskyddsförordningen.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

Varberg direkt, kontaktcenter

0340-88 000

Självservice & blanketter